Oddziały realizujace pakiet onkologiczny

Szybka terapia onkologiczna została wprowadzona jako nowa, społeczna perspektywa, mająca na celu usprawnienie przejścia pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Jej  głównym celem jest usystematyzowanie procesu leczenia nowotworów złośliwych.
Możliwym jest to poprzez wprowadzenie

Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO)

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. zapewnia Państwu leczenie onkologiczne (operacyjne) w ramach Leczenia Szpitalnego na trzech oddziałach:

- ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I URAZOWEJ        (II piętro)      sekretariat tel. 61 89 84 120

- ODDZIAŁ UROLOGICZNY      (III piętro)      sekretariat tel. 61 89 84 131

- ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII      (IX piętro)      sekretariat tel. 61 89 84 190

 

koordynator pakietu onkologicznego

partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose